360° (8. - 9. klasse)

I 360 oplever og analyserer eleverne en virkelig trafikulykke. De kommer hele vejen rundt, idet de møder både hovedpersonen, pårørende og professionelle, der alle bliver berørt af ulykken.

Om 360° (8. - 9. klasse)

360° (8. - 9. klasse): Om 360° (8. - 9. klasse)

Forløbet varer en dobbeltlektion. Det er baseret på selvstændigt gruppearbejde, hvor eleverne undersøger materialet samt en afsluttende diskussion i plenum, hvor eleverne præsenterer og argumenterer for deres synspunkter.

Omdrejningspunktet for undervisningen er mikrositet sikkertrafik.dk/360, som indeholder 24 videointerviews med hovedpersonen Lasse, vennen Casper, Lasses far, Lasses veninde samt de professionelle såsom politi, ambulancefører og læge.

Materialet er opbygget i seks kronologiske sektioner: Livet før – Optakt – Ulykkesstedet – Ambulancen – Hospitalet – Hjemme.

Gå til materialet

Gå til lærervejledningen

Fælles Mål


Dansk

7.-9. klasse | Læsning
I Læsning arbejdes der med følgende kompetencemål:

Eleven kan styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters betydning i deres kontekst.

Tekstforståelse | Fase 2

 • Eleven kan sammenfatte informationer fra flere tekster.
 • Eleven har viden om metoder til sammenstilling af informationer fra flere tekster.

7.-9. klasse | Fortolkning
I Fortolkning arbejdes der med følgende kompetencemål:

Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster.

Fortolkning | Fase 3

 • Eleven kan gennemføre en målrettet analyse af en tekst.
 • Eleven har viden om analysemetoder og forståelsesstrategier.

Færdselslære

7.-9. klasse | Trafikal adfærd
I Trafikal adfærd arbejdes der med følgende kompetencemål:

Eleven kan færdes sikkert og ansvarsfuldt i trafikken.

Egen sikkerhed | Fase 1

 • Eleven kan reducere risiko for tilskadekomst i trafikken.
 • Eleven har viden om risikofaktorer i trafikken.

Ansvar | Fase 1

 • Eleven kan færdes ansvarsfuldt i trafikken.
 • Eleven har viden om ansvar i trafikken.

 

Læringsmål

Med 360° arbejder I med en række læringsmål, der lægger op til, at eleverne argumenterer for deres holdninger til trafikale problematikker, samt diskuterer og udfolder konkrete synspunkter i relation hertil. Herunder er læringsmål omsat fra Fælles Mål med underlagte tegn på læring i tre niveauer.

Læringsmål for Dansk

Eleverne kan analysere multimodale fremstillinger af en trafikulykke.

 1. Eleven redegør for hændelsesforløbet i ulykken.
 2. Eleven fremfører sine synspunkter på ulykken, fx hvem der havde et ansvar.
 3. Eleverne stiller kildekritiske spørgsmål til materialet.

Læringsmål for Trafik

Eleverne kan forklare hvordan de gennem valg kan påvirke egen og andres sikkerhed i trafikken.

 1. Eleven giver eksempler på, hvordan de involverede har påvirket hinanden i optakten til ulykken.
 2. Eleven vurderer, hvordan de involverede kunne have undgået ulykken
 3. Eleven diskuterer, hvordan man kan påvirke hinanden til at træffe fornuftige beslutninger i trafikken

Eleverne kan træffe fornuftige beslutninger i trafikken.

 1. Eleven giver eksempler på uhensigtsmæssig og hensigtsmæssig trafikadfærd.
 2. Eleven redegør for, hvordan forskellige risikofaktorer påvirker ens trafiksikkerhed, fx alkohol
 3. Eleven vurderer, hvordan han/hun kan forbedre sin trafikadfærd.

Planlægning

360°-forløbet er let at forberede. Det vigtigste er, at du har materialerne klar og har set det digitale mikrosite igennem.

Inden undervisningen skal du:

 • Se sikkertrafik.dk/360 igennem
 • Inddel klassen i grupper af 2-3 personer
 • Printe opgaveark ud (1 pr. gruppe)
 • Sørge for smartboard eller projektor til fælles introduktion
 • Sørge for, at der min. 1 pc/tablet pr. gruppe
 • Printe lærervejledning, som guider dig igennem og giver gode perspektiverende spørgsmål til opgaverne på opgavearket.

 

Gennemførsel

360° (8. - 9. klasse): Gennemførsel

Fortæl eleverne at de skal undersøge en trafikulykke med en ung fyr, der kørte galt en aften, hvor han gik i 8. klasse. Ulykken er 100 % autentisk.

Oversigt over forløbet

 • Intro (5 minutter)
  Gå ind på sikkertrafik.dk/360 og rammesæt forløbet for eleverne
  Inddel klassen i grupper af 2-3 personer
 • Gruppearbejde (50-60 minutter)
  Uddel opgaveark og lad eleverne arbejde selvstændigt med materialet
  De kan ikke nå at se al materiale igennem, så opfordr dem til at prioritere i deres informationssøgning.
 • Plenumdiskussion (20-25 minutter)
  Gennemgå besvarelser af opgavearket
  Udfordr eleverne og spørg ind til deres holdninger til trafikadfærd

 

Evaluering

360° (8. - 9. klasse): Evaluering

Afslut forløbet med at lade eleverne diskutere, hvorvidt deres arbejde med 360 har påvirket dem.

Tal med eleverne om:

 • Hvad fra 360 har påvirket dig mest?
 • Hvad fra 360 kan du overføre til dit eget liv?
 • Hvem ville blive påvirket, hvis det var dig, der kom ud for en trafikulykke?
 • Hvad kan påvirke dig i forhold til din adfærd i trafikken?

 

Hent samlet statistik - ulykker med unge

PPTX grafer thumbnail.png
Ulykker med unge 2013-2017.pptx
Download


Undervisningsmaterialer 7. - 9. klasse

Undervisningsmaterialer til alle klassetrin