Tip Ti bøder (4. - 6. klasse)

Hvad koster bøden mon? Eleverne på mellemtrinnet skal gætte en række aldersrelaterede bødetakster.

Sådan gør I

Tip Ti bøder (4. - 6. klasse): Sådan gør I

Opret et rødt, et gult og et grønt hjørne i klassen.

Læs spørgsmålet højt, og lad eleverne svare ved at placere sig i det røde, gule eller grønne hjørne. Giv herefter svaret.

Hvis der er tid, kan du tage en snak med eleverne om spørgsmålet.

For at få mere bevægelse ind i aktiviteten, kan du lade eleverne starte siddende på numsen, liggende på ryggen eller i det fjerneste hjørne af klasselokalet.

Du kan også dele eleverne i to hold, hvor en fra hvert hold sendes op til hjørnet med det rigtige svar.

Tidsforbrug: 10-15 minutter

Download 'Tip 10 bøder' - facitliste er på bagsiden


Undervisningsmaterialer 4. - 6. klasse

Undervisningsmaterialer til alle klassetrin