Tip en bøde (4. - 6. klasse)

Hvad koster bøden mon? Eleverne på mellemtrinnet skal gætte en række aldersrelaterede bødetakster.

Sådan gør I

Tip en bøde (4. - 6. klasse): Sådan gør I

Der laves et rødt, gult og grønt hjørne, og eleverne placerer sig i det hjørne af klassen, der ikke bruges. Her kan man vælge, at lade eleverne starte siddende eller liggende.

Man kan også dele eleverne i to hold, og lade dem konkurrere imod hinanden, hvor det korrekte svar diskuteres og eleverne på skift sendes af sted mod et af hjørnerne.

På aktivitetsarket er der 10 spørgsmål, som vedrører forskellige bødetakster relateret til aldersgruppen. Hver svarmulighed har en farve, og eleverne placerer sig i det hjørne, som de mener, er det rigtige svar.

Tidsforbrug: 10-15 min.


Undervisningsmaterialer 4. - 6. klasse

Undervisningsmaterialer til alle klassetrin