Testpiloter (4. - 5. klasse)

Testpiloter er et naturfagligt forløb, hvor eleverne tester deres færdigheder på egne transportmidler. Testene er tilrettelagt som naturfaglige undersøgelser med efterfølgende databehandling.

Om Testpiloter (4. - 5. klasse)

Testpiloter (4. - 5. klasse): Om Testpiloter (4. - 5. klasse)

Forløbet indeholder fem hovedemner

Emnerne er alle færdselsrelateret, og eleverne lærer at tage vare på deres egen sikkerhed i trafikken ved at øve sig og få erfaringer med deres færdigheder inden for:

 • Fart – 4 tests
 • Bremser – 2 tests
 • Balance – 4 tests
 • Uopmærksomhed – 2 tests
 • Synlighed - 3 tests

Testene er tilrettelagt som gruppearbejde. Derefter lægges der op til, at eleverne alene eller sammen laver en række matematiske beregninger ud fra deres testresultater.

Gå til materialet

Download lærervejledningen

Download separat lærervejledning til emnet synlighed

Nyt emne: Synlighed

Testpiloter (4. - 5. klasse): Nyt emne: Synlighed

Synlighed er et nyt emne i Testpiloter, som består af tre tests. Eleverne skal arbejde både indendørs og udendørs. Igennem de tre tests lærer eleverne, at synlighed i trafikken ikke kun handler om reflekser og lys på cyklen, men også om hvordan man bliver set, når det er lyst. 

PÅ MED PANG-kasse

Din skole har før sommerferien 2017 modtaget en kasse med de materialer, du skal bruge for at lave de forskellige tests.

Kassen indeholder:

 • 6 charteks med farvekort og motivkort - svarende til et klassesæt
 • 6 plakater
 • Forældrepostkort


Emnet Synlighed har sin egen lærervejledning - find den her

Fælles Mål


Matematik

4.-6. klasse | Tal og algebra
I Tal og algebra arbejdes der med følgende kompetencemål i matematik:

Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger.

Tal | Fase 1

 • Eleven kan anvende decimaltal og brøker i hverdagssituationer.
 • Eleven har viden om brøkbegrebet og decimaltals opbygning i titalssystemet.

4.-6. klasse | Statistik og sandsynlighed
I Statistik og sandsynlighed arbejdes der med følgende kompetencemål i matematik:

Eleven kan udføre egne statistiske undersøgelser og bestemme statistiske sandsynligheder.

Statistik | Fase 2

 • Eleven kan gennemføre og præsentere egne statistiske undersøgelser.
 • Eleven har viden om metoder til at behandle og præsentere data, herunder med anvendelse af digitale værktøjer.

Færdselslære

4.-6. klasse | Trafikal adfærd
I Trafikal adfærd arbejdes der med følgende kompetencemål i færdselslære:

Eleven kan færdes sikkert i trafikken.

Egen sikkerhed | Fase 1

 • Eleven kan færdes opmærksomt i trafikken.
 • Eleven har viden om distraktorer i trafikken.

Samspil i trafikken | Fase 1

 • Eleven kan forudse situationer i trafikken og tilpasse deres færden dertil.
 • Eleven har viden om risici forbundet med andre trafikanttyper.

Natur/teknologi

5.-6. klasse | Undersøgelse
I Undersøgelse arbejdes der med følgende kompetencemål i Natur/teknologi:

Eleven kan designe undersøgelser på baggrund af begyndende hypotesedannelse.

Undersøgelser i naturfag | Fase 1

 • Eleven kan gennemføre enkle systematiske undersøgelser.
 • Eleven har viden om variable i en undersøgelse.

Læringsmål


Med Testpiloter arbejder I med en række læringsmål, der i sidste ende skal styrke elevernes matematik- og trafikfærdigheder. Herunder er omsatte læringsmål med underlagte tegn på læring i tre niveauer.

Læringsmål for Matematik:

Eleverne kan regne med decimaltal og omsætte m/s til km/t.

 1. Eleven skriver resultater med decimaltal.
 2. Eleven beregner gennemsnitstid.
 3. Eleven beregner hastighed ud fra gennemsnitstiden.

Eleverne kan behandle data ved hjælp af diagramtyper.

 1. Eleven indsætter data i kurve-, pinde- og søjlediagram.
 2. Eleven sammenligner de indsatte data.
 3. Eleven konkluderer på baggrund af datapræsentationen.

Læringsmål for Trafik:

Eleverne kan demonstrere, at de kan tilpasse deres adfærd til forskellige transportmidlers begrænsninger og deres færdighedsniveau.

 1. Eleven holder balancen på et udvalg af transportmidler.
 2. Eleven bremser forsvarligt på deres transportmidler.
 3. Eleven holder balancen og bremser forsvarligt ved udfordringer, fx ting på styret.

 

Eleverne kan forstå hvordan distraktorer kan påvirke deres sikkerhed i trafikken.

 1. Eleven giver eksempler på, hvordan forskellige distraktorer påvirker dem.
 2. Eleven sammenligner testresultater med og uden distraktorer.
 3. Eleven vurderer hvordan de kan være mere opmærksomme i trafikken.

Læringsmål for Natur/teknologi:

Eleverne kan opstille en hypotese, udføre en test og konkludere.

 1. Eleven gennemfører testen.
 2. Eleven opstiller og undersøger deres hypotese.
 3. Eleven vurderer udfaldet af testen og diskuterer, hvad der har påvirket resultaterne.

Planlægning

Testpiloter (4. - 5. klasse): Planlægning

Begynd med at udvælge de tests, som du ønsker, at eleverne skal udføre. Der er i alt 15 tests. Du kan med fordel udvælge 4-6 af dem, samt vælge hvilke af dem, eleverne skal lave beregninger på efterfølgende.

Det skal du gøre

 • Print testark og beregningsark, der hører til de tests, du har udvalgt. Det er nok med ét testark pr. gruppe
 • Find et egnet område uden trafik, fx skolegården eller idrætsområdet. Test 12 rummer den længste bane (40-60 meter)
 • Hav materialer klar til testene. Se komplet materialeliste i lærervejledningen. 
  Til emnet 'Synlighed' findes separat lærervejledning find den her
 • Inddel klassen i grupper af 5 elever
 • Print grundig lærervejledning, der guider dig igennem alle tests og beregninger

Informere forældrene

Da eleverne skal medbringe et eller flere transportmidler, som de bruger i dagligdagen, er det vigtigt at informere forældrene. Samtidig kan du opfordre dem til at tjekke, om transportmidlerne er lovlige og om sikkerhedsudstyret er intakt – inkl. cykelhjelmen.

Send dem evt. dette link: sikkertrafik.dk/tjek-cyklens-udstyr

Gennemførsel

Testpiloter (4. - 5. klasse): Gennemførsel

Fortæl eleverne, at de nu skal ud og teste og lave beregninger af deres egne medbragte transportmidler på hhv. fart, bremser, balance og uopmærksomhed. De skal med andre ord være Testpiloter.

Oversigt over forløbet

Intro

 • Introducér emne, se film og fortæl om de udvalgte test i interfacet
 • Udlevér testark til grupperne (ét testark pr. gruppe)
 • Grupperne formulerer hypoteser til testene

Test

 • Eleverne tegner banen op udendørs
 • Eleverne udfører de valgte tests
 • Udlevér beregningsark, der hører til testene (ét beregningsark pr. elev)

Beregning

 • Eleverne laver beregninger alene og sammen med gruppen
 • Gennemgå evt. beregningsark og matematikfaglige områder
 • Eleverne laver beregningsarkene fælles i gruppen

Afslutning

 • Plenumdiskussion om hypotese, resultater, beregninger og refleksioner

Evaluering

Testpiloter (4. - 5. klasse): Evaluering

Afslut forløbet med at sammenligne og diskutere resultaterne.

Afhængig af, hvilke test I har arbejdet med, tal med eleverne om:

 • Hvad har I lært om forskelle på jeres forskellige transportmidler?
 • På hvilket transportmiddel føler I jer mest sikker på?  Har farten nogen indflydelse?
 • På hvilket transportmiddel bremser I bedst? Hvad påvirker jeres bremseevne?
 • Hvornår oplevede I, at jeres balance var dårlig? Hvorfor?
 • Hvad sker der, når I skal være opmærksomme på flere ting, mens I kører?
 • Hvordan kan I sørge for at være opmærksomme i trafikken?

Samarbejd om Testpiloter

Testpiloter er et tværfagligt forløb, hvor eleverne tester deres færdigheder på en række dagligdags transportmidler – som f.eks. hvor hurtigt man kan køre på et løbehjul, en cykel og rulleskøjter. Testene følges op af tilhørende naturfaglige beregninger og matematiske beskrivelser i emnet statistik og sandsynlighed.

Her er det oplagt, at matematiklæreren står for den matematiske del, mens pædagogen, eksempelvis i den understøttende undervisning, gennemfører testene.


Undervisningsmaterialer 4. - 6. klasse

Undervisningsmaterialer til alle klassetrin