Rød-gul-grøn du må gå (4. - 6. klasse)

Eleverne på mellemtrinnet tager stilling til deres egen færden i trafikken på en sjov og bevægelig måde.

Sådan gør I

Rød-gul-grøn du må gå (4. - 6. klasse): Sådan gør I

Der laves et rødt, gult og grønt hjørne, og eleverne placerer sig i det hjørne af klassen, der ikke bruges. Læreren læser herefter et færdselsrelateret udsagn eller en problemstilling højt, som eleverne skal tage stilling til. De stiller sig så i enten det grønne, gule eller røde hjørne alt efter hvilken holdning de har til problemstillingen. 

Der udvælges et par elever, som skal argumentere for deres valg af placering, og de andre elever kan kommentere og komme med modargumenter.

Formålet er at få eleverne til at tage stilling til deres egen og andres færden i trafikken, samt at træne deres argumentationsfærdigheder.

Tidsforbrug: 10-20 min.

Du kan finde en vejledning til aktiviteten herunder.

Download ”Rød-gul-grøn du må gå"

Rød gul grøn du må gå - vejledning.png
Vejledning til Rødgulgrøn du må gå.pdf
Download


Undervisningsmaterialer 4. - 6. klasse

Undervisningsmaterialer til alle klassetrin