Gåprøven (0. - 1. klasse)

Lær eleverne at gå sikkert i trafikken og at følge færdselsreglerne. Start turen med at tage På gåtur med Albert og Rose i en digital billedby og fortsæt træningen i trafikken.

Om Gåprøven (0. - 1. klasse)

Gåprøven (0. - 1. klasse): Om Gåprøven (0. - 1. klasse)

Fælles Mål


Færdselslære

Bh. kl.-3. klasse | Trafikal adfærd
I Trafikal adfærd arbejdes der med følgende kompetencemål i færdselslære:

Eleven kan færdes sikkert i trafikken i lokalområdet.

Færdselsregler | Fase 1:
 • Eleven kan færdes alene til fods i trafikken ifølge færdselsregler.
 • Eleven har viden om færdselsregler for fodgængere.

Andre trafikanter | Fase 1:

 • Eleven kan aflæse andre trafikanter.
 • Eleven har viden om trafikanter og deres tegngivning.

Sikker rute | Fase 1:

 • Eleven kan vælge en sikker rute for fodgængere.
 • Eleven har viden om kendetegn for sikre ruter for fodgængere.

Dansk

Efter 2. klassetrin | Fortolkning
I Fortolkning arbejdes der med følgende kompetencemål i dansk:

Eleven kan forholde sig til velkendte temaer gennem samtale om litteratur og andre æstetiske tekster.

Vurdering | Fase 1:

 • Eleven kan tale om teksters temaer.
 • Eleven har viden om teksters typiske temaer.

Perspektivering | Fase 1:

 • Eleven kan sætte tekstens temaer i relation til eget liv.
 • Eleven har viden om måder at sammenligne tekster med egne oplevelser.

Læringsmål


Med Gåprøven arbejder I med en række læringsmål, der i sidste ende ruster eleverne til at gå sikkert i sit lokalområde, både sammen med klassen og på sigt også alene. Herunder er omsatte læringsmål med underlagte tegn på læring i tre niveauer.

Læringsmål for Trafik:

Eleverne kan beskrive reglerne for at krydse en vej.

 1. Eleven forstår vigtigheden af at få øjenkontakt med andre trafikanter inden krydsning af vej.
 2. Eleven beskriver, hvordan man krydser en stille vej.
 3. Eleven beskriver, hvordan man krydser en større vej, fx ved fodgængerfelt og/eller lysregulering.

Eleverne kan demonstrere, at de kan placere sig korrekt som fodgænger i trafikken.

 1. Eleven går på fortovet eller i venstre side af vejen.
 2. Eleven forstår, at løbehjul og rulleskøjter hører til på fortovet.
 3. Eleven vælger den sikrest mulige rute, fx fodgængerfelt, gangtunnel, gangbro mv.

 

Eleverne kan demonstrere, at de kan krydse en vej på sikker vis.

 1. Eleven orienterer sig og aflæser trafikken inden krydsning af stille vej.
 2. Eleven orienterer sig og aflæser trafikken inden krydsning af vej med lysregulering og /eller fodgængerfelt.
 3. Eleven skaber sig udsyn, fx ved parkerede biler og orienterer sig og aflæser trafikken inden krydsning af vej.

Læringsmål for Dansk:

Eleverne kan relatere tekster og billeders temaer til deres egen færden i trafikken.

 1. Eleven redegør for tekster og billeders indhold.
 2. Eleven tolker tekster og billeders hensigter.
 3. Eleven sammenligner egne erfaringer med tekster og billeders temaer.

Planlægning

Gåprøven (0. - 1. klasse): Planlægning

Teoridelen "På gåtur med Albert og Rose" er klar til brug uden forberedelse. Det eneste du skal overveje er, hvor mange kapitler du vil tage ad gangen. Det anbefales at dele teorien i to.

Planlæg en gårute

Du skal bruge en kort gårute, som giver eleverne mulighed for at demonstrere deres viden og færdigheder i praksis. Nogle skoler har en rute, som de genbruger hvert år.

Invitér politiet    

Nogle steder er det muligt at få politiet til at deltage i gåprøven ude i trafikken. Kontakt dit lokale politi i god tid og aftal evt. en dato for et besøg.

Involvér forældrene

Sørg for at informere forældrene om, at I laver Gåprøve i klassen, og at de skal støtte op om træningen. Det kan de gøre ved at gå en tur sammen, hvor børnene viser, hvad de har lært i skolen. Brug det færdige forældrebrev – lige til at stikke i tasken eller sende hjem via intra.

Materialer

Inden du går i gang, er det en god idé at have følgende materialer klar:
 • Interaktiv tavle/computer med projektor
 • Veste
 • Diplomer og gåkort til eleverne
 • En kollega til at gå med, når I skal ud og træne i trafikken. Dermed er i en voksen til at gå forrest og til bagerst.
 • Et print af lærervejledningen.

Gennemførsel


Både teoriforløbet og det praktiske forløb er udviklet, så de hver især kan afvikles på en dobbeltlektion. Dog er der rig mulighed for at fordybe sig yderligere.

Gå til materialet: "På gåtur med Albert og Rose"

Teori som dialogisk klasseundervisning

”På gåtur med Albert og Rose” afvikles som plenumundervisning. Brug billederne som afsæt for dialog og lad børnene være med til at finde frem til, hvad der er det rigtige at gøre i de givne situationer.

Bliver I i tvivl om svaret, er der hjælp at hente i gule stjerner, der ved et klik kommer med en forklaring.

Træningsøvelser i trafikken

Øv jer på at gå parvis på række med hinanden i hånden. Find et godt sted, hvor I kan øve jer på at krydse vejen. Lad eleverne øve sig på at:

 • stoppe ved kantstenen
 • orientere sig til begge sider
 • vurdere hvornår, de kan krydse vejen
 • gå lige over vejen
 • fortsat orientere sig, mens de krydser vejen

Lad dem gøre det både to og to og enkeltvis. Når de har styr på det, kan I gå videre og finde andre steder at krydse vejen.

Gåprøve i trafikken

Afslut forløbet med at eleverne går den planlagte rute, hvor de demonstrer deres viden og færdigheder i praksis. Brug læringsmålene som tjekliste for, om eleverne kan det, der forventes.

Undervisningsdifferentiering

Under den teoretiske del af prøven kan du stille uddybende spørgsmål af forskellige sværhedsgrad.

Prøv og også at lade eleverne eksemplificere Albert og Rose udfordringer med eksempler fra deres egen hverdag og stil uddybende spørgsmål

Evaluering

Gåprøven (0. - 1. klasse): Evaluering

Det er vigtigt, at eleverne får mod på at fortsætte træningen. Meget gerne sammen med deres forældre. Kun på den måde bliver de klar til for fx at gå i skole alene.

Husk at det altid er forældrene, der skal vurdere, hvornår det enkelte barn er klar til at gå i trafikken alene.

Print diplomer og gåkort til eleverne

Når I har gennemført Gåprøven kan du printe diplomer og gåkort til eleverne. Du skal selv udfylde elevernes navne, skolens navn samt klasse. 

Download diplom og gåkort

 

Samarbejd om Gåprøven

Forløbet er opdelt af:

 1. En gennemgang af en digital interaktiv billedby, hvor man følger karakterne Albert og Rose på gåtur gennem byen.
 2. Færdighedstræning, hvor eleverne selv skal ud på en gåtur.

En lærer og en pædagog kan nemt stå for en del hver eller samarbejde om begge.

Kontakt


Undervisningsmaterialer 0. - 3. klasse

Undervisningsmaterialer til alle klassetrin