Den Store By (1. - 3. klasse)

Den Store By (1. -3. klasse): Den Store By (1. - 3. klasse)

Den Store By består af fire illustrationer, der kan samles til ét stort trafikbillede samt konkrete opgaver til eleverne.

Materialet er oplagt at bruge som supplerende materiale til Gåprøven eller Den lille Cyklistprøve, idet vi stadig følger Albert og Rose. Nu bare i en by fyldt med trafikanter, som giver eleverne anledning til at undersøge og tale om gode og mindre gode måder at være i trafikken på.

Print illustrationer og opgaveark til eleverne. Overvej inden, om eleverne skal arbejde som par eller i grupper af 3-4 personer.

Download printvenlig udgave af 'Den Store By'

Download opgaver til Den Store By

Gennemførsel

Den Store By (1. -3. klasse): Gennemførsel

Udforsk byen

Lad parrene eller grupperne undersøge byen. Du kan evt. lade dem undersøge hver sin del af byen, inden de med tape sætter den sammen til én stor by

  • Hvor er der nogle, der gør noget rigtigt?
  • Hvor er der nogle, der gør noget forkert?
  • Hvilken rute er den bedste rute for Rose, når hun skal I skole?
  • Find situationer på billedet, der kan være farlige.

Lad eleverne farvelægge de steder, de finder, evt. med hver sin farvekode.

Hent byen i stor format og gennemgå elevernes resultater ved et smartboad/projektor.

Opgaver til print

Lad eleverne arbejde videre med bogstaver og ord. Afhængig af elevernes læseniveau vil nogle kunne arbejde selvstændigt med opgaverne, andre vil kræve en del lærerstøtte.

Hvis nogle er hurtigt færdige eller I har god tid, lægger de to sidste opgaver op til at lade eleverne lave en historie eller en rap, hvor de fortæller om en tur gennem Den Store By.

Kontakt


Undervisningsmaterialer 0. - 3. klasse

Undervisningsmaterialer til alle klassetrin