Den lille cyklistprøve (2. - 3. klasse)

Lær dine elever de basale færdselsregler for cyklister og træn deres manøvrefærdigheder. Start turen med at tage På cykeltur med Albert og Rose i en interaktiv billedby og fortsæt træningen i et stjerneløb, hvor eleverne selv er med til at bygge banerne.

Om den lille Cyklistprøve (2. - 3. klasse)

Den lille cyklistprøve (2. - 3. klasse): Om den lille Cyklistprøve (2. - 3. klasse)

Fælles Mål


Færdselslære

Med Den Lille Cyklistprøve arbejder I inden for kompetenceområdet Trafikal adfærd. Den Lille Cyklistprøve ruster eleverne til at kunne færdes sikkert på cykel i lokalområdet.

Den Lille Cyklistprøve arbejder med følgende færdigheds- og vidensområder:

Sikker på cykel:

 • Eleven kan manøvrere sin cykel i lukket område ifølge grundlæggende færdselsregler.
 • Eleven har viden om grundlæggende færdselsregler for cyklister.

Egen sikkerhed:

 • Eleven kan sikre sig i trafikken.
 • Eleven har viden om sikkerhedsudstyr i trafikken afstemt efter døgn og årstid.

 

Andre trafikanter:

 • Eleven kan aflæse andre trafikanter
 • Eleven har viden om trafikanter og deres tegngivning

Idræt

I Den Lille Cyklistprøve arbejdes med Alsidig idrætsudøvelse med henblik på at eleverne kan deltage aktivt i basale, alsidige bevægelser i leg.

Kropsbasis | Fase 2:

 • Eleven kan fastholde balance i enkle øvelser.
 • Eleven har viden om balancevariationer.

Planlægning

Den lille cyklistprøve (2. - 3. klasse): Planlægning

Den teoretiske del af Den lille Cyklistprøve, "På cykeltur med Albert og Rose", afvikles i klasselokalet. Til den praktiske del, stjerneløbet, skal du finde et velegnet sted og have redskaberne klar.

Planlæg stjerneløbet

Det er eleverne, der opfinder og opstiller banerne. Find et egnet sted, fx skolegården, hvor underlaget egner sig til cykler. Del klassen ind i 4 grupper og find redskaber til banerne frem.

Find gode råd til øvelser, eksempler på baneopstillinger og grundig vejledning til, hvordan du afvikler forløbet i lærervejledningen

Informér forældrene

Eleverne skal have deres cykler med til stjerneløbet, du skal derfor informere forældrene i god tid. Samtidig kan du opfordre dem til at tjekke, om cyklerne er lovlige og have styr på cykelhjelmen.

Hent forældrebrev - lige til at stikke i tasken eller sende hjem via Aula

Gå til evaluering og print af diplomer

Materialer

Du skal bruge følgende materialer:

 • Elevernes cykler og cykelhjelme.
 • Kegler, kridt, hulahopringe m.m. til banerne.
 • Opgaveark til stjerneløb.
 • Diplomer og Lille Cykelkørekort.
 • Evt. gratis cykelkonge og cykeldronning klistermærker til eleverne - find dem her i vores webshop!
 • Et print af lærervejledningen.

Gennemførsel


Fortæl eleverne, at I skal arbejde med trafik og at I både skal lære om færdselsregler, men også ud og lave cykeltræning.

Teori som dialogisk klasseundervisning

Gennemgå sammen med klassen de seks kapitler i ”På cykeltur med Albert og Rose”. Hvert kapitel består af en række billeder, hvor man følger de to figurer Albert og Rose på en cykeltur igennem byen.

Se gennemgang af kapitlerne i lærervejledningen

Stjerneløb i skolegården

Inddel klassen i 4 grupper, som hver skal lave én cykelbane: Balance, Start og stop, En-hånd og Orientering. 

Find eksempler på baneopstillinger i lærervejledningen

Udlevér et opgaveark til hver gruppe. Det er en god idé at lade grupperne begynde med at tegne en skitse af deres bane. Når gruppen er enige om en bane og du har godkendt den, kan de gå i gang med at bygge den.

Hent opgaveark til grupperne

Når eleverne har bygget banerne, afvikles et stjerneløb, hvor alle elever prøver alle baner samt får lov til at instruere deres klassekammerater i egen bane. Det er en fordel at dele grupperne i to og afvikle stjerneløbet af to omgange. På den måde kan halvdelen af hver gruppe cykle og halvdelen instruere.

Når en elev har gennemført en bane tilfredsstillende, skal de, der passer banen, godkende ved at afkrydse prøvekortet.

Hent prøvekort

Sikkerhedstjek før I går i gang

Husk at lave et cykel- og cykelhjelmstjek med dine elever, inden I begynder at cykle.

Hent cykel- og cykelhjelmstjek

Undervisningsdifferentiering

I den teoretiske del af undervisningen kan du stille uddybende spørgsmål af forskellige sværhedsgrad. Prøv også at lade eleverne eksemplificere Albert og Roses udfordringer med eksempler fra deres egen hverdag.

Ift. cykeltræningen vil der altid være elever, som er bedre til at cykle end andre. Oplever du elever, som har særlige udfordringer, er det en god idé at informere forældrene, så de kan træne med deres barn. Det er også en god idé, at have elevernes kompetencer med i overvejelserne, når du inddeler grupperne.

Den klassiske manøvrebane

Nogle skoler har en opmalet bane i skolegården, hvis det er tilfældet kan I hente vejledning til den her:

Hent tegning af den klassiske manøvrebane

Evaluering

Den lille cyklistprøve (2. - 3. klasse): Evaluering

Tal med eleverne om, hvad de har lært:
• Hvad var nemt?
• Hvad var svært?
• Hvad har de evt. brug for stadig at øve sig på, for at blive klar til at cykle i trafikken?

Det er vigtigt, at eleverne får mod på at fortsætte træningen, meget gerne sammen med deres forældre. Husk, det er altid forældrene, der skal vurdere, hvornår det enkelte barn er klar til at cykle alene i trafikken.

Print diplomer og cykelkørekort til eleverne

Når I har gennemført den Lille Cyklistprøve kan du printe diplomer og cykelkørekort til eleverne. Du skal selv udfylde elevernes navne, skolens navn samt klasse.

Download diplomet og cykelkørekort her

Kontakt