Den lille cyklistprøve (2. - 3. klasse)

Lær dine elever de basale færdselsregler for cyklister og at manøvrere sin cykel på lukket område. Start turen med at tage På cykeltur med Albert og Rose i en interaktiv billedby og fortsæt træningen i et stjerneløb, hvor eleverne selv er med til at bygge banerne.

Om den lille Cyklistprøve (2. - 3. klasse)

Den lille cyklistprøve (2. - 3. klasse): Om den lille Cyklistprøve (2. - 3. klasse)

Fælles Mål


Færdselslære

Bh. kl.-3. klasse | Trafikal adfærd
I Trafikal adfærd arbejdes der med følgende kompetencemål i færdselslære:

Eleven kan færdes sikkert i lokalområdet.

Sikker på cykel | Fase 1:

 • Eleven kan manøvrere sin cykel i lukket område ifølge grundlæggende færdselsregler.
 • Eleven har viden om grundlæggende færdselsregler for cyklister.

Egen sikkerhed | Fase 1:

 • Eleven kan sikre sig i trafikken.
 • Eleven har viden om sikkerhedsudstyr i trafikken afstemt efter døgn og årstid.

 

Andre trafikanter | Fase 1:

 • Eleven kan aflæse andre trafikanter
 • Eleven har viden om trafikanter og deres tegngivning

Idræt

Efter 2. klassetrin | Alsidig idrætsudøvelse
I Alsidig idrætsudøvelse arbejdes der med følgende kompetencemål i idræt:

Eleven kan deltage aktivt i basale, alsidige bevægelser i leg.

Kropsbasis | Fase 2:

 • Eleven kan fastholde balance i enkle øvelser.
 • Eleven har viden om balancevariationer.

Læringsmål


Med cyklistprøven arbejder I med en række læringsmål, der i sidste ende ruster eleverne til at cykle sikkert i sit lokalområde, både sammen med klassen og på sigt også alene. Herunder er omsatte læringsmål med underlagte tegn på læring i tre niveauer.

Læringsmål for Trafik:

Eleverne kan beskrive de basale regler for cyklister.

 1. Eleven beskriver hvornår og hvordan man giver tegn, fx ved sving og stop.
 2. Eleven forklarer, hvordan man drejer til venstre i et kryds.
 3. Eleven beskriver situationer, hvor man skal/bør holde tilbage for andre trafikanter, fx ved fodgængerfelt.

Eleverne kan tjekke sikkerhedsudstyr i forbindelse med cykling.

 1. Eleven redegør for, hvad der skal være på en lovlig cykel.
 2. Eleven kan tjekke deres eget sikkerhedsudstyr, fx at cykelhjelmen sidder rigtigt og at bremserne fungerer.
 3. Eleven vurderer om deres cykel er lovlig.

 

 

Eleverne kan demonstrere, at de behersker sin cykel.

 1. Eleven giver tegn til stop og sving uden at miste balancen.
 2. Eleven orienterer sig bagud og til siderne uden at miste balancen.
 3. Eleven tilpasser sin fart til banens forskellige øvelser.

Læringsmål for Idræt:

Eleverne kan balancere i øvelser på cykel.

 1. Eleven gennemfører øvelserne med støtte, fx røre jorden eller makkerhjælp.
 2. Eleven gennemfører øvelserne med et minimum brug af støtte.
 3. Eleven gennemfører øvelserne uden støtte.

Planlægning

Den lille cyklistprøve (2. - 3. klasse): Planlægning

Den teoretiske del af Den lille Cyklistprøve, "På cykeltur med Albert og Rose", er online og klar til brug. Til stjerneløbet skal du finde et velegnet sted og have redskaberne klar.

Planlæg stjerneløbet

Det er eleverne, der opfinder og opstiller banerne. Find et egnet sted, fx skolegården, hvor underlaget egner sig til cykler. Del klassen ind i 4 grupper og find redskaber til banerne frem.

Find gode råd til øvelser, eksempler på baneopstillinger og grundig vejledning til, hvordan du afvikler forløbet i lærervejledningen

Informér forældrene

Eleverne skal have deres cykler med til stjerneløbet, det er derfor en god ide at informere forældrene. Samtidig kan du opfordre dem til at tjekke, om cyklerne er lovlige og have styr på cykelhjelmen.

Hent forældrebrev og  videresend eller uddel det til forældrene

Gå til evaluering og print af diplomer

Materialer

Det skal du bruge under udførelsen af Den lille cyklistprøve.

 • Interaktiv tavle/computer med projektor.
 • Børnenes cykler og cykelhjelme.
 • Kegler, kridt, hulahopringe m.m. til banerne.
 • Opgaveark til stjerneløb.
 • Diplomer og Lille Cykelkørekort.
 • Evt. gratis cykelkonge og cykeldronning klistermærker til eleverne - find dem her i vores webshop!
 • Et print af lærervejledningen.

Gennemførsel


Fortæl eleverne, at I skal arbejde med trafik og at I både skal lære om færdselsregler, men også ud og lave cykeltræning.

Teori som dialogisk klasseundervisning

Gennemgå sammen med klassen de seks kapitler i ”På cykeltur med Albert og Rose”. Hvert kapitel består af en række billeder, hvor man følger de to figurer Albert og Rose på en cykeltur igennem byen.

Se gennemgang af kapitlerne i lærervejledningen

Stjerneløb i skolegården

Klassen er inddelt i grupper, som hver skal lave én cykelbane. I alt skal der laves 4 forskellige typer af baner: Balance, Start og stop, En-hånd og Orientering. Stjerneløbet afvikles ved at alle elever skal prøve alle baner.

Find eksempler på baneopstillinger i lærervejledningen

Udlevér opgaveark til hver gruppe. Det er en god idé at lade grupperne begynde med at tegne en skitse af deres bane. Når gruppen er enige om en bane og du har godkendt den, kan de gå i gang med at bygge deres bane.

Hent opgaveark til grupperne

Når alle banerne er klar, skal eleverne både prøve sig selv ag i hinandens baner samt instruere andre i egen bane. Det kan være en fordel at dele grupperne op i to og afvikle stjerneforløber i to omgange. På den måde kan halvdelen af hver gruppe cykle og halvdelen instruere.

Når en elev har gennemført en bane tilfredsstillende, skal de, der passer banen, stemple prøvekortet.

Hent prøvekort

Sikkerhedstjek før I går i gang

Husk at lave et cykel- og cykelhjelmstjek med dine elever, inden I begynder at cykle.

Hent tegning til cykel- og cykelhjelmstjek

Undervisningsdifferentiering

I den teoretiske del af undervisningen kan du stille uddybende spørgsmål af forskellige sværhedsgrad. Prøv også at lade eleverne eksemplificere Albert og Roses udfordringer med eksempler fra deres egen hverdag.

Ift. cykeltræningen vil der altid være elever, som er bedre til at cykle end andre. Oplever du elever, som har særlige udfordringer, er det en god idé at informere forældrene, så de kan træne med deres barn. Det er også en god idé, at have elevernes kompetencer med i overvejelserne, når du inddeler grupperne.

Den klassiske manøvrebane

Hvis I har en opmalet bane i skolegården og ønsker at bruge den, kan I hente beskrivelse af øvelser til den her:

Hent tegning af den klassiske manøvrebane

Evaluering

Den lille cyklistprøve (2. - 3. klasse): Evaluering

Tal med eleverne om, hvad de har lært:
• Hvad var nemt?
• Hvad var svært?
• Hvad har de evt. brug for stadig at øve sig på, for at blive klar til at cykle i trafikken?

Det er vigtigt, at eleverne får mod på at fortsætte træningen, meget gerne sammen med deres forældre. Husk, det er altid forældrene, der skal vurdere, hvornår det enkelte barn er klar til at cykle alene i trafikken.

Print diplomer og cykelkørekort til eleverne

Når I har gennemført den Lille Cyklistprøve kan du printe diplomer og cykelkørekort til eleverne. Du skal selv udfylde elevernes navne, skolens navn samt klasse.

Download diplomet og cykelkørekort her

Samarbejd om Den lille cyklistprøve

I Den lille cyklistprøve skal eleverne på cykeltur med Albert og Rose i en digital interaktiv billedby. Herefter fortsættes træningen i et stjerneløb, hvor eleverne selv er med til at bygge banerne.

Læreren og pædagogen kan nemt stå for en del hver eller samarbejde om begge.

Kontakt


Undervisningsmaterialer 0. - 3. klasse

Undervisningsmaterialer til alle klassetrin