Ledige stillinger

Konsulent til Rådet for Sikker Trafiks skoleområde


Rådet for Sikker Trafik søger en engageret konsulent, der sammen med det øvrige skoleteam kan inspirere, rådgive og skabe stærke samarbejdsrelationer til kommuner, skoler, politi og organisationer.

I Rådet for Sikker Trafik arbejder vi blandt andet for mere undervisning i trafiksikkerhed på skolerne, særligt i udskolingen. Vi har udviklet en digital undervisningsplatform med materialer til alle klassetrin og har mange andre attraktive tilbud til interessenterne. Din primære opgave vil derfor være at opsøge relevante samarbejdspartnere særligt på børne- og ungeområdet, som kan bidrage til en mere sikker trafik. Du skal rådgive kommuner om implementering af trafikpolitikker, markedsføre Rådets undervisningsmaterialer over for skolerne, inspirere lærerne til ny undervisning og skabe samarbejdsprojekter med relevante aktører på børne- og ungeområdet som f.eks. foreninger, myndigheder og institutioner.

Rådet for Sikker Trafik ønsker at være til stede lokalt og tæt på vores interessenter og det er derfor helt afgørende, at du er indstillet på rejseaktiviteter ca. en gang om ugen. Du skal kunne lide og være god til at holde oplæg, undervise, rådgive og facilitere møder, workshops og lignende. Du skal kunne arbejde selvstændigt og se mulighederne i mødet med Rådets interessenter.

Vi ønsker os en kollega, der er en stærk kontaktskaber. Du er vant til at arbejde med frihed under ansvar og sætter selv dine deadlines. Det betyder blandt andet, at du har disciplin, drive og ambitioner i en grad, der skaber fremdrift og resultater for indsatsen.

Dine opgaver bliver bl.a.

 • Holde netværksmøder med skoler, kommuner og politi
 • Facilitere workshops med lærere og andre interessenter
 • Udvikle Rådet for Sikker Trafiks skolekampagne
 • Deltage på skolemesser, konferencer m.m. med oplæg
 • Udarbejde kommunikation til interessenter som f.eks. nyhedsbreve, SoMe m.m.

Den rigtige kandidat

 • Ønsker at benytte sin erfaring og kompetencer til at nedbringe antallet af dræbte og kvæstede i trafikken
 • Har en relevant videregående uddannelse og min. 3-5 års erfaring
 • Har arbejdet som lærer og har erfaring med undervisning, pædagogik og rådgivning
 • Er en inspirerende formidler og en stærk kommunikatør både analogt og digitalt
 • Er opsøgende, nysgerrig og initiativrig
 • Er samarbejdsorienteret og kan skabe gode relationer såvel internt som eksternt
 • Har arbejdet med forebyggelse og adfærd
 • Har erfaring med at planlægge, facilitere og afholde konferencer og workshops

Rådet for Sikker Trafik tilbyder 

 • En ambitiøs, kreativ og dynamisk arbejdsplads baseret på et solidt vidensgrundlag og med ønske om at engagere omverdenen i arbejdet med trafiksikkerhed
 • Et job, hvor du har stor indflydelse på dine projekter
 • Et hus med et rigtig godt kollegialt sammenhold, humor og mange smil
 • En arbejdsplads, der prioriterer samarbejde og læring højt
 • Frokostordning, sundhedsforsikring og flextid.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte underdirektør Karina Petersen på tlf. 4035 3976 eller kp@sikkertrafik.dk

Du kan læse mere om Rådet for Sikker Trafik på www.sikkertrafik.dk

Ansøgningsprocesessen

Send os en motiveret ansøgning vedlagt dit CV hvor du fortæller hvordan du tror vi kan få mere trafikundervisning i udskolingen og hvilke interessenter, du anser som særlig vigtige. Send din ansøgning til job@sikkertrafik.dk, skriv ”Konsulent” i emnefeltet og send den til os senest den 1. august 2017.

Projektleder


Rådet for Sikker Trafik søger en dygtig og engageret projektleder, der kan få trafiksikkerhed på dagsordenen i landets virksomheder.

 

Et af Rådet for Sikker Trafiks indsatsområder er Sikker Trafik Erhverv, hvor vi sætter fokus på trafiksikkerhed i erhvervslivet. Vores mål er at nedbringe antallet af trafikulykker i arbejdstiden ved at motivere virksomhederne til at iværksætte initiativer, der skaber større sikkerhed for medarbejderne. Vi udarbejder bl.a. analyser, der kortlægger medarbejdernes trafikale adfærd og holdninger, rådgiver om udvikling og implementering af trafiksikkerhedsinitiativer og formidler resultaterne digitalt og på konferencer. På sikkertrafik.dk/erhverv kan du læse mere om projektet og se, hvilke virksomheder vi samarbejder med.

Din opgave bliver først og fremmest at etablere strategiske partnerskaber med relevante aktører, indsamle cases fra virksomheder, der har skabt resultater på trafiksikkerhedsområdet, formidle de gode eksempler både digitalt og ved møder og på konferencer m.m. samt rådgive virksomheder, der har brug for sparring til udvikling og implementering af f.eks. trafikpolitikker eller andre initiativer. 

Du kommer til at danne makkerpar med en erfaren projektleder i Rådet for Sikker Trafik, og det er jeres opgave at indfri målene for området, som bl.a. er at drive og udvikle vores ERFA-gruppe med store danske virksomheder, afholde en konference i samarbejde med vores partner Forsikring & Pension, opsamle viden og kommunikere projektets resultater på diverse platforme. Ud over Sikker Trafik Erhverv vil du også indgå i Rådet for Sikker Trafiks øvrige arbejde med kommunikation og kampagner.  

Vi ønsker os en kollega, der er en stærk kontaktskaber og skarp projektleder. Du er vant til at arbejde med frihed under ansvar og sætter selv dine deadlines. Det betyder blandt andet, at du har disciplin, drive og ambitioner i en grad, der skaber fremdrift og resultater for indsatsen.

 

Dine primære opgaver vil være at

 • Etablere strategiske partnerskaber med relevante brancher, organisationer m.m.
 • Oparbejde et større netværk af virksomheder, der arbejder strategisk og praktisk med trafiksikkerhed.
 • Udvikle Rådet for Sikker Trafiks vidensbank og udbrede kendskabet til og interessen for virksomheders arbejde med trafiksikkerhed
 • Planlægge og afholde møder med ERFA-gruppen samt en større årlig konference
 • Inspirere virksomheder til at arbejde professionelt med trafiksikkerhed, herunder udarbejde risikoprofiler, handlingsplaner og trafikpolitikker i samarbejde med virksomhederne.
 • Udvikle kampagner og digital kommunikation
 • Opdatere sikkertrafik.dk/Erhverv og udarbejde nyhedsbreve til virksomhederne

Den rigtige kandidat

 • Ønsker at benytte sin erfaring og kompetencer til at nedbringe antallet af dræbte og kvæstede i trafikken
 • Har en relevant videregående uddannelse og min. 3-5 års erfaring
 • Har erfaring med projektledelse, kunde- og budgetansvar
 • Har erfaring med at udvikle og skabe værdifulde partnerskaber
 • Er en dygtig og troværdig rådgiver, der arbejder strategisk og hurtigt kan sætte sig ind i virksomhedernes problemstillinger.
 • Er en inspirerende formidler og en stærk kommunikatør både analogt og digitalt
 • Er opsøgende, nysgerrig og initiativrig
 • Er samarbejdsorienteret og kan skabe gode relationer såvel internt som eksternt
 • Har arbejdet med forebyggelse og adfærd
 • Har erfaring med at planlægge, facilitere og afholde konferencer og workshops

 

 Rådet for Sikker Trafik tilbyder

 • En ambitiøs, kreativ og dynamisk arbejdsplads baseret på et solidt vidensgrundlag og med ønske om at engagere omverdenen i arbejdet med trafiksikkerhed
 • Et job, hvor du har stor indflydelse på dine projekter
 • Et hus med et rigtig godt kollegialt sammenhold, humor og mange smil
 • En arbejdsplads, der prioriterer samarbejde og læring højt
 • Frokostordning, sundhedsforsikring og flextid.

 

Yderligere oplysninger

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte underdirektør Karina Petersen på telefon 4035 3976 eller kp@sikkertrafik.dk. Du kan læse mere om Rådet for Sikker Trafik og vores projekter på sikkertrafik.dk.

Ansøgningsfrist

Send en motiveret ansøgning og dit CV til job@sikkertrafik.dk og skriv ”Projektleder” i emnefeltet. Vi skal modtage din ansøgning senest den 1. august 2017. Vi holder samtaler i perioden uge 32-34 med henblik på at kunne besætte stillingen 1. oktober.

Rådet som arbejdsplads

Ledige stillinger: Rådet som arbejdsplads

Vores arbejde handler om at forebygge og påvirke viden, holdning og adfærd. Det gør vi bl.a. gennem kommunikation, kampagner, pressearbejde, undervisning og rådgivning. 

I Rådet for Sikker Trafik har vi fokus på, at være en attraktiv arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø.

Som medarbejder på Rådet bliver du en del af en flok ildsjæle, der arbejder engageret og målrettet på at reducere antallet af tilskadekomne og dræbte i trafikken.

Vores værdier

Vi arbejder i et innovativt miljø, hvor der er plads til nye idéer og personlig udvikling, men vi lægger samtidig stor vægt på at have dokumentationen i orden.

Vi ønsker at være en troværdig samarbejdspartner, der formår at udvise empati og involvere alle vores interessenter i vores arbejde for trafiksikkerheden.

Vi har en uformel omgangstone og vores kommunikation og samarbejde bygger på gensidig tillid og åbenhed.

Sundt arbejdsmiljø

Vi ønsker at understøtte et sikkert, sundt og inspirerende arbejdsmiljø, hvor medarbejderne trives og udvikler sig. Derfor er en del af vores personalegoder en sund frokostordning, en sundhedsforsikring, og vi bakker op om medarbejdernes deltagelse i bl.a. DHL stafetten.

Troværdige medarbejdere

Som medarbejder er det vigtigt, at du med din arbejdsindsats og kommunikation, såvel internt som eksternt, agerer loyalt i forhold til Rådets værdier. Det forventes derfor, at du er troværdig i dine handlinger og udtalelser.

Vi forventer også, at du på en positiv måde, kan arbejde resultatorienteret og med fokus på et godt samarbejde, for at vi sammen kan nå vore mål. Endelig er det vigtigt, at du er dygtig til dit håndværk og fremstår professionel og kompetent, når du optræder på Rådets vegne i forskellige sammenhænge. 

Læs om Rådet For sikker Trafik