Gratis besøg til gymnasier

Sikker Trafik LIVE er et gratis, virkelighedsnært og involverende besøg på halvanden time. Vi kombinerer overraskende viden om elevernes egen adfærd i trafikken med en personlig fortælling, hvor eleverne får en trafikulykke helt tæt ind på livet – som var de der selv.

Som at være der selv


Via en live sms-afstemning tager en ung underviser afsæt i elevernes egne holdninger og deres adfærd i trafikken. Det kombineres med viden og myter for at dykke ned i de risici, man let kan udsætte sig selv og sine venner for. Der er ingen løftede pegefingre. Vi vil skabe refleksion om valg og konsekvenser og udfordre eleverne på deres adfærd og værdier.

I anden halvdel af besøget møder eleverne en person, der har mistet et familiemedlem i en trafikulykke. Personen fortæller åbent og ærligt om forløbet op til ulykken, om selve ulykken, og hvilke konsekvenser ulykken har haft for deres liv.

Budskabet er enkelt: Gør, hvad du kan for at passe på dig selv og dem omkring dig. Du betyder mere end du tror.

"Fedt at man havde en afstemning først, så man kunne se at det var folk fra vores gymnasium og ikke bare noget generel fakta I kom med. Folk blev revet helt med af den personlige historie og flere fik tårer i øjnene."

Gymnasieelev, Falkonergårdens Gymnasium

Sikker Trafik LIVE - Q & A

Gratis besøg til gymnasier : Sikker Trafik LIVE - Q & A

Hvorfor er besøget relevant?

Trafikken er en af de hyppigste dødsårsager blandt 15-24-årige, og de er dermed klart den mest udsatte aldersgruppe i trafikken.  Det er samtidig i gymnasietiden, at eleverne begynder at tage kørekort og færdes i trafikken på en ny måde.

Hvad får eleverne ud af besøget?

Det personlige møde med én, der har mistet et familiemedlem i en trafikulykke, rammer eleverne. De får en forståelse af, hvor store konsekvenserne kan være, når det går galt.  Under historien om ulykken får eleverne ny viden og aflivet gamle myter, mens indsigt i deres egen trafikadfærd bliver inddraget undervejs – alt sammen for at give dem et nyt syn på trafikadfærd.

Hvad koster besøget?

Et Sikker Trafik LIVE-besøg er gratis.

Hvor lang tid varer besøget?

Besøget varer ca. 1 ½ time. Der er mulighed for at justere besøgets længde til tre timer.

Hvad kræver foredraget af udstyr?

1-2 mikrofoner, projektor og højttalere. 

Hvilke klassetrin er det for?

Besøget er relevant for både 1., 2. og 3.G. Det kan holdes på tværs af klassetrin og årgange, ligesom det også er relevant for psykologi- og samfundsfagshold.

Hvor mange elever kan deltage?

I bestemmer selv hvor mange elever, der skal deltage. Det er muligt at afholde to besøg samme dag alt efter kapacitet på skolen. 

Kræver besøget forberedelse eller opfølgning?

Nej. Det kan dog være en god ide at samle op på eleverne bagefter og vende reaktionerne, da besøget ofte gør stort indtryk.

Hvordan booker man, og hvor lang tid i forvejen skal det gøres?

Det er en god ide at booke mindst én måned før et besøg, men du kan altid sende os en forespørgsel. Send en mail til Sara P. Fredsted fra Rådet for Sikker Trafik på spf@sikkertrafik.dk eller book gennem vores bookingformular.

På hvilke tidspunkter kan vi komme ud til jer?

Besøget kan både holdes morgen, middag og aften. Vi oplever dog størst effekt, når det foregår om formiddagen.

 

"Jeg synes tit sådan en slags besøg kan have en tendens til at blive en smule platte og alt for skræmmende. Det var helt perfekt; sjovt, men ikke plat. Informerende, men ikke skræmmende."

Gymnasieelev, Århus Statsskole

Har I spørgsmål, så send en e-mail eller ring til:

Sara Præstegaard Fredsted

Sara Præstegaard Fredsted

Projektkoordinator
Tlf.: 2943 9468
Sara er ansvarlig for koordinering af LIVE besøg med den daglige kontakt til skoler og ambassadører.
Lars Olsen

Lars Olsen

Seniorprojektleder
Tlf.: 2891 7166
Lars er seniorprojektleder med ansvar for Sikker Trafik LIVE. Derudover har han ansvaret for kurser for knallertundervisere og for materialer til færdselsrelateret førstehjælp samt ansvar for referencegruppen med fokus på unge.

Mød en Sikker Trafik LIVE-ambassadør