Erhvervs- og produktionsskoler

Sikker Trafik LIVE tilbyder gratis besøg til alle landets erhvervs- og produktionsskoler. Book et besøg og få to ambassadører for Sikker Trafik LIVE ud på skolen - en person der har mistet én i en trafikulykke og en ung underviser.

Hvorfor få besøg af Sikker Trafik LIVE?

Erhvervs- og produktionsskoler: Hvorfor få besøg af Sikker Trafik LIVE?

Trafikulykker er den hyppigste dødsårsag for unge under 25 år, og de er kraftigt overrepræsenterede i ulykkesstatistikkerne deres befolkningsandel taget i betragtning. I omkring hver fjerde ulykke er en 16-24-årig involveret.

Book et besøg og få to ambassadører for Sikker Trafik LIVE ud på skolen - en person der har mistet én i en trafikulykke og en ung underviser.

Gennem involvering, dialog og ærlig kommunikation får ambassadørerne eleverne til at reflektere over deres eget og andres ansvar i trafikken samt konsekvenserne af risikobetonet adfærd.

"Vi havde alle, lærere som elever, godt udbytte af foredraget. Det er tydeligt, at den autentiske beretning fra en pårørende har gjort det største indtryk, også efter der er gået en rum tid."

André Gremaud
Forstander på Odder Produktionsskole:

Ønsker I at booke et besøg eller har I spørgsmål, så send en e-mail eller ring til:

Sara Præstegaard Fredsted

Sara Præstegaard Fredsted

Projektkoordinator
Tlf.: 2943 9468
Sara er ansvarlig for koordinering af LIVE besøg med den daglige kontakt til skoler og ambassadører.
Lars Olsen

Lars Olsen

Seniorprojektleder
Tlf.: 2891 7166
Lars er seniorprojektleder med ansvar for Sikker Trafik LIVE. Derudover har han ansvaret for kurser for knallertundervisere og for materialer til færdselsrelateret førstehjælp samt ansvar for referencegruppen med fokus på unge.

Besøgets indhold

Erhvervs- og produktionsskoler: Besøgets indhold

Et besøg af Sikker Trafik LIVE handler ikke om regler og sanktioner i trafikken. Ambassadørerne kommer derimod for at indgå i en åben og ærlig dialog med eleverne og for at få dem til at gå i dialog med hinanden om deres adfærd i trafikken. Formålet er således ikke løftede pegefingre, men at få de unge til at involvere sig og reflektere over deres valg i trafikken.

Gennem dialogen med den pårørende får eleverne en forståelse af, hvor store konsekvenser risikobetonet adfærd kan have. Det personlige møde med én, der har oplevet konsekvenserne af en trafikulykke, rammer eleverne. Efter at have hørt den pårørendes historie kan eleverne ikke bortforklare de konsekvenser, en trafikulykke har - herunder hvordan de pårørendes liv ændrer sig for altid. 

Besøgets program:

 • Information om risikofaktorer, ulykker og aflivning af myter i trafikken.
 • Præsentation af konkrete konsekvenser ved ikke at tage ansvar for sig selv og hinanden i trafikken.
 • Dialog og debat med udgangspunkt i ulykker fra den virkelige verden samt dilemmaer, de unge kommer ud for, når de skal træffe valg i trafikken.   
 • En pårørendes historie - hvad sker der, når ulykken rammer, og hvordan påvirker tabet de tilbageværendes liv? 

For at besøget bliver så personligt og levende som muligt, lægger de enkelte ambassadører deres præg på besøget og justerer besøgets program i forhold til de ting, der er relevante for netop de elever, de besøger.

Under besøget vil ambassadørerne veksle mellem præsentation, dialog, statistik, billeder og videoklip.

Vejledning til skolen

Erhvervs- og produktionsskoler: Vejledning til skolen

Læs om besøgets ramme, og hvordan I forbereder jer på besøget og efterbearbejder det, så eleverne får det optimale ud af mødet med ambassadørerne.

Besøgets ramme

 • Besøget varer ca. 3 timer. 
 • Der bør højest deltage 40-50 elever, da vi prioriterer dialogen højt. Hvis I er en stor skole, besøger vi jer gerne flere gange. 
 • Der skal være mindst én lærer til stede under hele forløbet.
 • Ambassadørerne har lagt et program for besøget og sørger for, efter eventuel samråd med jer, at indlægge pauser undervejs.

Før besøget

Fortæl eleverne, at vi kommer for at sætte gang i en åben og ærlig dialog omkring deres adfærd i trafikken og tag en indledende snak om trafik med dem. Spørg fx eleverne om, hvor mange der har været impliceret i en trafikulykke, og hvor mange der kender nogen, der er kommet til skade i trafikken? Bring gerne deres historier videre til ambassadørerne, så de kan forberede sig specifikt til dine elever.

Download "Praktisk vejledning" og se hvad skolen skal sørge for inden besøget

Efter besøget  

Der dukker ofte spørgsmål og følelser op hos eleverne efter besøget. Derfor anbefaler vi, at I tager en opsamlende snak med eleverne. Ved at arbejde videre med emnet efter besøget, er der større chance for, at besøget "sætter sig fast hos eleverne", og at de træffer de valg, der kan forhindre dem i at blive en del af den kedelige statistik.

Idéer til spørgsmål, I kan stille eleverne:

 • Hvad gjorde indtryk under besøget? 
 • Hvad fik det dig til at føle? 
 • Fik I stillet de spørgsmål, I gerne ville? 
 • Hvad kan I selv gøre for at undgå en ulykke?
 • Hvordan kan I hjælpe hinanden med at træffe de sikre valg i trafikken?

Download "Praktisk vejledning" og se hvad skolen skal sørge for inden besøget

Praktisk vejledning til besøget.pdf
Download

Hvem er ambassadørerne?

Erhvervs- og produktionsskoler: Hvem er ambassadørerne?

Et besøg på en produktions- eller erhvervsskole varetages altid af to ambassadører, en underviser og en pårørende. 

Den pårørende har mistet en nærtstående i en trafikulykke. Han eller hun fortæller sin personlige historie om den dag, hvor det værst tænkelige skete. Historien handler om tiden før ulykken, om selve ulykken, og om hvilke vidtrækkende konsekvenser ulykken har haft. Der er også en enkelt ambassadør, der selv har været skyld i en trafikulykke, hvor en person blev dræbt. Han fortæller sin historie om, hvordan det er at leve med skylden.

Underviseren er en ung studerende, der er trænet i at gå i dialog med de unge og møde dem, der hvor de er. Sammen med den pårørende sørger han eller hun for at få de unge til at reflektere og tage stilling til deres egen og kammeraternes trafikadfærd. Underviseren bruger videoklip, fakta, billeder samt konkrete cases og dilemmaer til at give eleverne risikoforståelse.

"Jeg var imponeret over den måde, hun fortalte om sit liv og det, der skete dengang. Under foredraget var stemningen trykket grundet den barske historie. Alle var stille. Jeg kom til at tænke mere på de langvarige konsekvenser, hvis jeg kørte for stærkt og døde. Familien der skulle leve uden mig."

Elev på Vejle Tekniske Skole:

Læs en pårørendes historie


De pårørende har det tilfælles, at de alle har mistet et familiemedlem eller en anden nærtstående i en trafikulykke. 

De har mistet enten en søn, datter, bror, kæreste eller nær ven.

Geografisk er de spredt over hele landet, og deres historier afspejler vidt forskellige typer af trafikulykker. Nogle af de pårørende har mistet for ganske nylig og har stadig ulykken meget tæt på.

Andre har mistet for længere tid siden.

Nina Madsens historie

Ulykkesårsag: Michael kørte hjem efter en fest meget spirituspåvirket, uden sele og med 80-100 km/t. Han mistede herredømmet over bilen, kolliderede med et vejtræ og slog hovedet mod rattet. Han døde på stedet og sank sammen på forsædet.

Nina Madsen fortæller: ”Min brors ulykke har efterladt så utroligt mange spor. I starten tog jeg selv den praktiske rolle og gav ikke plads til min sorg. Det har betydet, at jeg først meget senere begyndte at bearbejde den. Vi er alle stadig meget mærket af vores tab, og især omkring mærkedagene har vi det svært. Min brors tre børn har fået dybe ar. Specielt den ældste har reageret meget på det og har prøvet grænser af. Det er spor for resten af livet."

"Vi ved alle, at livet må gå videre, og derfor er det vigtigt, at man som pårørende bevarer minderne, som stadig eksisterer."  

Bliv ambassadør


Som pårørende:

Har du lyst til at blive en del af Sikker Trafik LIVE?

Har du mistet én pga. en trafikulykke, og har du mod på at fortælle din personlige historie til unge mennesker og derved være med til at påvirke dem?

 

Vi tilbyder dig

 • Introduktionskursus, hvor du lærer om formidling, præsentationsteknik, målgruppen og Rådets arbejde.
 • Løbende efteruddannelse
 • Muligheden for at gøre en forskel
 • Fællesskab med andre ambassadører, der har haft oplevelser, der ligner dine.
 • Honorar

Kan du blive ambassadør?

 • Du skal have lyst til at fortælle din historie til unge mennesker på produktions- og erhvervsskoler.
 • Du skal være psykisk klar til at fortælle din historie.
 • Der skal have været en ung involveret i ulykken, for at de unge kan relatere til ulykken.

I første omgang vil vi gerne møde dig til en personlig samtale, hvor du kan høre mere om indsatsen, og hvor vi ved fælles hjælp kan afklare, om det kunne være noget for dig. Du er også velkommen, hvis du blot ønsker at høre mere om arbejdet som ambassadør.

Som underviser:

Læs om besøgets ramme, og hvordan I forbereder jer på besøget og efterbearbejder det, så eleverne får det optimale ud af mødet med ambassadørerne.

Besøgets ramme

 • Besøget varer ca. 3 timer. 
 • Der bør højest deltage 40-50 elever, da vi prioriterer dialogen højt. Hvis I er en stor skole, besøger vi jer gerne flere gange. 
 • Der skal være mindst én lærer til stede under hele forløbet.
 • Ambassadørerne har lagt et program for besøget og sørger for, efter eventuel samråd med jer, at indlægge pauser undervejs.

Før besøget

Fortæl eleverne, at vi kommer for at sætte gang i en åben og ærlig dialog omkring deres adfærd i trafikken og tag en indledende snak om trafik med dem. Spørg fx eleverne om, hvor mange der har været impliceret i en trafikulykke, og hvor mange der kender nogen, der er kommet til skade i trafikken? Bring gerne deres historier videre til ambassadørerne, så de kan forberede sig specifikt til dine elever.

Efter besøget  

Der dukker ofte spørgsmål og følelser op hos eleverne efter besøget. Derfor anbefaler vi, at I tager en opsamlende snak med eleverne. Ved at arbejde videre med emnet efter besøget, er der større chance for, at besøget "sætter sig fast hos eleverne", og at de træffer de valg, der kan forhindre dem i at blive en del af den kedelige statistik.

Idéer til spørgsmål, I kan stille eleverne:

 • Hvad gjorde indtryk under besøget? 
 • Hvad fik det dig til at føle? 
 • Fik I stillet de spørgsmål, I gerne ville? 
 • Hvad kan I selv gøre for at undgå en ulykke?
 • Hvordan kan I hjælpe hinanden med at træffe de sikre valg i trafikken?

Mød to af vores ambassadører


Se videoen og hør, hvorfor Claus meldte sig til at tage på skolebesøg:

Se videoen og hør, hvordan Gitte oplever fællesskabet i Sikker Trafik LIVE: