Gratis, involverende foredrag for 8.-10. klasse

Et Sikker Trafik Live-foredrag varer 2 timer. Her møder eleverne en person, der lever med en synlig skade efter en trafikulykke. De hører historien om ulykken og om at skulle leve et andet liv, end man havde forestillet sig. Der er løbende dialog gennem hele foredraget, hvor eleverne også får viden om risici i trafikken og de mulige konsekvenser, når det går galt.

Få besøg af Sikker Trafik LIVE

Gratis, involverende foredrag for 8.-10. klasse: Få besøg af Sikker Trafik LIVE

Brug nyt elevark som forberedelse  

For at opnå det optimale udbytte kan klassen ved hjælp af et nyudviklet elevark forberede og efterbehandle besøget. Der er også udviklet en lærervejledning, der hjælper dig til at rammesætte besøget.

Praktisk information

 • Besøget er gratis for 8.-10. klasse.
 • Besøget varer 2-3 lektioner.
 • er skal være en lærer til stede under besøget, da den personlige historie sætter følelser i gang hos eleverne, og der kan komme stærke reaktioner. Der bør af samme grund ikke ske lærerskift undervejs. 
 • Træf på forhånd aftaler om de praktiske forhold med ambassadøren. Husk, at de fleste bruger kørestol.

https://sikkertrafik.dk/boern-unge/live/8-10-klasse#3405

Fælles Mål


Færdselslære

7.-9. klasse | Trafikal adfærd
I Trafikal adfærd arbejdes der med følgende kompetencemål:

Eleven kan færdes sikkert og ansvarsfuldt i trafikken.

Ansvar | Fase 1

 • Eleven kan færdes ansvarsfuldt i trafikken.
 • Eleven har viden om ansvar i trafikken.

Konsekvensberegning | Fase 1

 • Eleven kan vurdere mulige konsekvenser ved adfærd i trafikken.
 • Eleven har viden om mulige konsekvenser ved adfærd i trafikken.

 

 

Dansk

7.-9. klasse | Kommunikation
I Kommunikation arbejdes der med følgende kompetencemål:

Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer.

Dialog | Fase 2

 • Eleven kan analysere samtaler.
 • Eleven har viden om retoriske virkemidler, talehandlinger og positionering

Dialog | Fase 3

 • Eleven kan deltage aktivt, åbent og analytisk i dialog.
 • Eleven har viden om demokratisk dialog.

Læringsmål


Med et LIVE-besøg arbejder I med en række læringsmål, der lægger op til, at eleverne argumenterer for deres holdninger til trafikale problematikker, samt diskuterer og udfolder konkrete synspunkter i relation hertil. Herunder er læringsmål omsat fra Fælles Mål med underlagte tegn på læring i tre niveauer.

Læringsmål for Trafik

Eleverne kan se konsekvenser af uhensigtsmæssig trafikadfærd.

 1. Eleven beskriver mulige konsekvenser ved en trafikulykke.
 2. Eleven vurderer, hvordan deres liv vil blive påvirket af en trafikulykke.
 3. Eleven vurderer mulige konsekvenser ved deres egen adfærd i trafikken.

 

 

Eleverne kan forklare, hvordan de gennem valg kan påvirke egen og andres sikkerhed i trafikken.

 1. Eleven giver eksempler på at have påvirket egen og andres sikkerhed i trafikken.
 2. Eleven vurderer, hvordan ambassadøren kunne have undgået sin ulykke.
 3. Eleven diskuterer, hvordan man kan påvirke hinanden til at træffe fornuftige beslutninger i trafikken.

Læringsmål for Dansk

Eleverne kan deltage aktivt og åbent i dialog med ambassadøren.

Bestil et besøg

Brug kortet og find en ambassadør i dit lokalområde. Ring eller mail direkte til den lokale ambassadør og aftal et besøg:


Har I spørgsmål, så send en e-mail eller ring til:

Lars Olsen

Lars Olsen

Seniorprojektleder
Tlf.: 2891 7166
Lars er seniorprojektleder med ansvar for Sikker Trafik LIVE. Derudover har han ansvaret for kurser for knallertundervisere og for materialer til færdselsrelateret førstehjælp samt ansvar for referencegruppen med fokus på unge.
Jørgen Witt Christensen

Jørgen Witt Christensen

Seniorkonsulent
Tlf.: 4038 3916
Jørgen er seniorkonsulent i Sikker Trafik LIVE med ansvar for udskolingsambassadørerne.

Forbered besøg af Sikker Trafik LIVE

Gratis, involverende foredrag for 8.-10. klasse: Forbered besøg af Sikker Trafik LIVE

Nyt til LIVE-besøget

Læringsudbyttet af et LIVE-besøg bliver størst, når eleverne forbereder sig inden samt får det efterbehandlet.  Ofte gør besøget også et stort indtryk på eleverne, og mange vil have brug for at få det efterbearbejdet. Derfor har vi som noget helt nyt, udviklet et elevark med tilhørende lærervejledning.

Brug af elevarket

Elevarket anviser, hvad eleverne skal forberede sig på før besøget (ca. 10 min.), hvad de skal holde øje med under besøget og hvad de skal gøre og diskutere efter besøget (ca. 20 min).

Elevarket er udformet, så eleverne tvinges til at relatere det, ambassadøren fortæller, til dem selv og deres egen adfærd i trafikken. På den måde opnår vi, at få eleverne til at reflektere over deres egne valg i trafikken, over det at sige fra og over hvilke andre handlemuligheder, der er. Alt sammen med det formål at få de unge til at træffe de valg, der kan forhindre dem i at blive en del af den kedelige ulykkesstatistik.

Elevarket er tilpasset til hver enkelt ambassadør og kan downloades nederest på denne side.

Ambassadørerne fortæller deres personlige historie


Ambassadørerne er mennesker, der lever med en synlig skade efter en trafikulykke. De tager ud og fortæller deres personlige historie. Historien handler om ulykken og om at leve et helt andet liv, end man havde forestillet sig.

Budskabet til eleverne er enkelt: Gør alt, hvad du kan for, at det ikke skal ske for dig eller dine venner.

Gennem involvering, dialog og en ærlig og ligefrem kommunikation får dine elever indblik i konsekvenserne af en alvorlig trafikulykke.

Hvordan skete ulykken, hvordan kunne den være undgået, og hvilke konsekvenser har det for mit liv?

Mød to af vores ambassadører


Jeg håber, eleverne træffer et bedre valg end jeg gjorde 

Jonas Mahler er 28 år og ambassadør for Sikker Trafik LIVE. Hør hans historie og hans motivation for at være ambassadør.

Slog to mennesker ihjel

Dennis Rasmussen er ambassadør for Sikker Trafik LIVE. Hør ham fortælle om den skæbnesvangre dag, hvor han tog øjnene fra vejen for at skifte radiokanal.

Vores historie


Morten fik en god idé i 1987

Morten Andersen var kørestolsbruger efter et biluheld. Han fik ideen til at oprette et korps af trafikskadede personer. Korpset skulle tage rundt på skoler og fortælle andre unge om, hvor vigtigt det er at passe på sig selv og andre i trafikken.

Morten henvendte sig til forsikringsselskabet Hafnia og de to handicaporganisationer UlykkesPatientForeningen og Paraplegikerkredsen (Landsdækkende kreds af rygmarvsskadede).

Hans idé blev realiseret og Trafikinformatørerne har eksisteret lige siden.

Rådet hjælper trafikinformatørerne

I 1991 trådte Rådet for Sikker Trafik ind i projektet. I 1992 fik trafikinformatørerne sekretariat på Rådet.

Trafikinformatørerne kåres

Trafikinformatørerne fik Rådet for Sikker Trafiks årspris i 1990. I 1994 fik de FDMs pris for "Bedre trafikvane". 

Nyt navn - samme sag

Trafikinformatørerne er nu en del af Sikker Trafik LIVE. Navnet er nyt, men sagen er den samme.