Tal og statistik

Fakta om knallertulykker

  • Når man ser på, hvor mange ulykker der sker per kørt kilometer, er knallerten det farligste transportmiddel, vi har. Det er cirka 10 gange farligere at køre knallert end at køre på cykel.
  • En meget stor del af ulykkerne på knallert skyldes for høj hastighed i kombination med spritkørsel. Én af farerne herved er risikoen for, at bilister undervurderer knallerternes til tider meget høje hastigheder.
  • Manglende brug af hjelm gør ulykkerne mere alvorlige, end de kunne have været.
  • Høj hastighed, spritkørsel og manglende hjelm indikerer, at en gruppe af knallertkørerne har en meget risikobetonet adfærd. De indgår i mere end 70% af ulykkerne med personskade. 
  • Det har varieret meget, hvor stor en andel af dødsulykkerne, der involverer sprit. I 2007 var sprit involveret i næsten hver anden dødsulykke. Siden 2008 har andelen af spritulykker med dræbte dog stabiliseret sig omkring 1 ud af 3.
  • Det er især de unge, der kommer alvorligt til skade og bliver dræbt på knallert. I perioden 2002 – 2011 tegnede aldersgruppen 15-17-årige sig for fjerde ulykke med dræbte eller alvorligt tilskadekomne på knallert, selvom aldersgruppen kun dækker over 3 årgange.

 

15-17-årige i flest ulykker

Selvom det ikke er lovligt at køre på knallert, før man er 16 år, er den unge aldersgruppe på 15-17 år stærkt overrepræsenteret i statistikkerne over ulykker med dræbte eller alvorligt tilskadekomne på knallert. Knallertulykker er den hyppigste ulykkesårsag blandt de 15-årige – mere hyppig end både cykelulykker, fodgængerulykker og ulykker i personbil. I perioden 2002 – 2011 tegnede de 15-17-årige sig i gennemsnit for mere end 1 ud af 4 af samtlige alvorlige knallertulykker.

Som ovenstående to diagrammer viser, er de 15-17-årige stærkt overrepræsenterede i ulykker på knallert med dræbte og alvorligt tilskadekomne, når der tages højde for antal indbyggere i de pågældende aldersgrupper.

Stigning og fald i antal alvorlige knallertulykker

Mens de 15-17-årige udgør en nogenlunde stabil andel på 1 ud af 4 af de, der kommer alvorligt til skade på knallert, har en udvikling i antallet af disse ulykker fundet sted. På landsplan var der i 2006 i alt 131 unge på 15-17 år, som blev dræbt eller alvorligt kvæstet i en knallertulykke. I 2007 var tallet steget markant til 220 personer, hvilket er stigning på knap 70%. Dog er udviklingen vendt sammen med den generelle udvikling i antallet af trafikulykker, og fra 2007 til 2011 har der været et samlet fald fra 220 alvorlige knallertulykker hos denne aldersgruppe til 82 ulykker i 2011.

Udvikling i knallertulykker blandt unge

Udvikling i antal dræbte og alvorligt tilskadekomne 15-17-årige i knallertulykker kan afbildes som nedenfor.

 

Siden 2007 har der således været et fald i antallet af 15-17-årige, der bliver dræbt eller kommer alvorligt til skade på knallert i trafikken.

 

Udvikling i tallene for knallert30

Antallet af dræbte knallertkørere på knallert30 (lille knallert) har svinget meget, og fra 2007 frem til 2010 fandt et fald fra 38 til 10 sted, mens en mindre stigning fandt sted i 2011, hvor 13 blev dræbt.


Viden om knallert45

Udvikling i tallene for knallert45

Fra 1996 begyndte knallert45'erne (stor knallert) for alvor at præge trafikken i Danmark. I perioden 2002 til 2007 lå det årlige antal dræbte mellem 7 – 10, bortset fra i 2005, hvor kun 3 blev slået ihjel. Perioden 2008 – 2011 har været kendetegnet ved større sikkerhed, da kun 7 blev slået ihjel på knallert45 i hele perioden.

Antallet af alvorligt tilskadekomne på knallert45 er aftaget nogenlunde stabilt de sidste 10 år. I perioden 2002 – 2004 kom mere end 100 alvorligt til skade på knallert45 årligt, mens dette tal i både 2010 og 2011 var under 40 om året.

Mens der har været relativt store udsving i antallet af dræbte på knallert45 i trafikken siden 2002, har den aftagende tendens for de alvorligt tilskadekomne været nogenlunde stabil.

Kilde

Vejdirektoratet/Vejman