Straf for spritkørsel

Straffen for spritkørsel afhænger af, hvor høj en promille du har, og hvor mange gange du har kørt spritkørsel. Jo højere promille og jo flere gange du har kørt spritkørsel, jo strengere er straffen.

Straf for spritkørsel

1. gang du kører spritkørsel:

 • Du får frakendt kørekortet enten betinget eller ubetinget.
  Promille mellem 0,51 og 1,2 = betinget frakendelse.
  Promille over 1,2 = ubetinget frakendelse i mindst 3 år. 
 • Du får en bøde og/eller fængselsstraf.
  Hvis din promille er mellem 0,51 og 2, så svarer bøden til din netto månedsløn ganget med din promille.
  Er din promille over 2,0 får du 20 dages betinget fængsel og en bøde, der svarer til din netto månedsløn.
 • Du skal gennemføre et ”Alkohol og Trafikkursus”.
  Du skal selv betale kurset, der koster 2500 kr. og varer 4 gange 2 ½ time.

  Hvis din promille er over 2,0 bliver din bil konfiskeret

2. gang du kører spritkørsel:

 • Du får en betinget fængselsstraf.
  Promille mellem 0,5 og 2 = betinget fængsel i mindst 10 dage.
  Promille over 2 = betinget fængsel i 30 dage.
  Hvis du 1. gang fik betinget fængsel, får du nu ubetinget fængsel i mindst 20 dage.
 • Dit kørekort frakendes ubetinget.
  Promille mellem 0,51 og 1,2 = ubetinget frakendelse i 3 år
  Promille over 1,2 = ubetinget frakendelse i 5 år
 • Du får en bøde, der svarer til din netto månedsløn
 • Du skal gennemføre et ”Alkohol og Trafikkursus”.
  Du skal selv betale kurset, der koster 2500 kr. og varer 4 gange 2 ½ time.

        Din bil kan blive konfiskeret.

3. gang du kører spritkørsel:

 • Du får en ubetinget fængselsstraf.
  Promille mellem 0,51 og 2 = ubetinget fængsel i mindst 20 dage.
  Promille over 2 = ubetinget fængsel i mindst 40 dage.
 • Du får frakendt kørekortet ubetinget.
  Promille mellem 0,51 og 1,2 = ubetinget frakendelse i 5 år
  Promille over 1,2 = Ubetinget frakendelse i 10 år     
 • Du får en bøde, der svarer til din netto månedsløn.
 • Du skal gennemføre et ”Alkohol og Trafikkursus”.
  Du skal selv betale kurset, der koster 2500 kr. og varer 4 gange 2 ½ time.

  Din bil kan blive konfiskeret.

Vidste du at …

 • Hvis du kører spirituskørsel med promille over 2,0,  eller kører spirituskørsel gentagne gange inden for få år, bliver bil konfiskeret. Den overgår til statens ejendom, og du får den ikke tilbage igen.
 • Politiet kan inddrage dit kørekort på stedet, hvis de har mistanke om, at du har kørt spiritus- eller narkokørsel, og der samtidig er risiko for, at du vil gøre det igen umiddelbart efter.
 • Du kan ikke få dit kørekort tilbage før frakendelsesfristen udløber, selvom du er startet i alkoholbehandling. 
 • Din arbejdsgiver kan underrettes, hvis du kører spritkørsel, mens dit kørekort er frakendt. Det gælder erhverv, hvor bilkørsel er en væsentlig del af arbejdet som f.eks. chauffører og sælgere.
 • Der er ikke faste promillegrænser for cyklister og ryttere. Men du må ikke færdes i trafikken, hvis du kører eller rider uforsvarligt. 
 • Der findes ingen særlige regler for fodgængere, der er påvirket af alkohol.

Jørgen og Frederik kører spritkørsel

Læs deres historier og se hvilke straffe de får 

Senest opdateret: 24.11.2014

Sådan udregnes bøden for spirituskørsel

Formel for udregning af nettomånedsløn gange med promille:

Årlig bruttoindtægt x 1.000 kr. x promille
                        25.000 kr