Straf for spritkørsel | Sikker Trafik

Straf for spritkørsel

Straffen for spritkørsel afhænger af, hvor høj en promille du har, og hvor mange gange du har kørt spritkørsel. Jo højere promille og jo flere gange du har kørt spritkørsel, jo strengere er straffen.

Nedenstående gælder for tilfælde, hvor der ikke er sket en ulykke i forbindelse med spritkørslen.

1. gangstilfælde

Promille mellem 0,5 og 1,2

 • Du får frakendt kørekortet betinget. Det betyder at du skal bestå en kontrollerende køreprøve (både teori- og køreprøve) inden for 6 måneder for at beholde kørekortet. Dumper du et forsøg, mister du kørekortet, indtil du har bestået begge prøver.
 • Du får en bøde, der svarer til din netto månedsløn gange med promillen
 • Du skal gennemføre et ANT-kursus (ANT står for Alkohol, Narko og Trafik). Kurset varer 12 timer fordelt på 4 lektioner à 3 timer, og det koster 3200 kr.

Promille mellem 1,2 og 2,0

 • Du får frakendt kørekortet ubetinget i 3 år. Du kan vælge at forkorte din frakendelsestid med 1 år  mod at køre med alkolås i 2 år. Læs mere om alkolås her
 • Du får en bøde, der svarer til din netto månedsløn gange med promillen
 • Du skal gennemføre et ANT-kursus (ANT står for Alkohol, Narko og Trafik), inden du kan generhverve kørekortet. Kurset varer 12 timer fordelt på 4 lektioner à 3 timer, og det koster 3200 kr.
 • For at generhverve dit kørekort, skal du skal bestå en kontrollerende køreprøve (både teori- og køreprøve)

Promille over 2,0

 • Du får frakendt kørekortet ubetinget i min. 3 år. Herefter skal du enten køre med alkolås i 2 år, eller du må vente yderligere to år med at generhverve kørekortet. Læs mere om alkolås her 
 • Du får 20 dages betinget fængsel
 • Du får en bøde, der svarer til en netto månedsløn
 • Din bil bliver konfiskeret
 • Du skal gennemføre et ANT-kursus (ANT står for Alkohol, Narko og Trafik), inden du kan generhverve kørekortet. Kurset varer 12 timer fordelt på 4 lektioner à 3 timer, og det koster 3200 kr.
 • For at generhverve dit kørekort, skal du skal bestå en kontrollerende køreprøve (både teori- og køreprøve)

 

Gentagelsestilfælde 

Hvis du kører spritkørsel flere gange, stiger straffen. Hvad du præcist får i straf, afhænger af promillen, hvor mange gange, du har kørt spritkørsel - samt øvrige omstændigheder.

 • Du vil få frakendt kørekortet ubetinget i en periode - fx 3 år, 5 år eller længere.
 • Du får en betinget fængselsdom; hvor længe afhænger af omstændighederne
 • Du bliver omfattet af alkolåsordningen. Læs om den her.
 • Du får en bøde. 
 • Din bil kan blive konfiskeret
 • Betingelserne for at generhverve kørekortet er deltagelse i ANT-kursus og bestået kontrollerende køreprøve.

 

Vidste du at …

 • Hvis du kører spirituskørsel med promille over 2,0,  eller kører spirituskørsel gentagne gange inden for få år, bliver bil konfiskeret. Den overgår til statens ejendom, og du får den ikke tilbage igen.
 • Politiet kan inddrage dit kørekort på stedet, hvis de har mistanke om, at du har kørt spiritus- eller narkokørsel, og der samtidig er risiko for, at du vil gøre det igen umiddelbart efter.
 • Du kan ikke få dit kørekort tilbage før frakendelsesfristen udløber, selvom du er startet i alkoholbehandling. 
 • Din arbejdsgiver kan underrettes, hvis du kører spritkørsel, mens dit kørekort er frakendt. Det gælder erhverv, hvor bilkørsel er en væsentlig del af arbejdet som f.eks. chauffører og sælgere.
 • Der er ikke faste promillegrænser for cyklister og ryttere. Men du må ikke færdes i trafikken, hvis du kører eller rider uforsvarligt. 
 • Der findes ingen særlige regler for fodgængere, der er påvirket af alkohol.

Senest opdateret: 09.09.2015

Sådan udregnes bøden for spirituskørsel

Formel for udregning af nettomånedsløn gange med promille:

Årlig bruttoindtægt x 1.000 kr. x promille
                        25.000 kr